Nắm vững Luật Sở hữu trí tuệ để tạo đột phá trong phát triển doanh nghiệp

Hiện nay sở hữu trí tuệ đóng vai trò hết sức quan trọng, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tuy nhiên, nhiều cá nhân, tổ chức chưa nhận thức đúng về quyền và lợi ích về bảo hộ sở hữu trí tuệ. Chính vì vậy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật sở hữu trí tuệ đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ các nhà sản xuất, doanh nghiệp.

Theo thống kê của Cục Quản lý thị trường TPHCM, 4 tháng đầu năm 2022, Cục Quản lý thị trường Thành phố và các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện hơn 5.300 vụ vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt là hàng gian, hàng giả, kém chất lượng. Việc phát hiện nhanh chóng các hành vi vi phạm này sẽ giúp các doanh nghiệp giảm thiểu ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của mình. 

Anh NGUYỄN QUANG NHÂN – Giám đốc công ty Asian skin group Việt Nam: “Bản thân doanh nghiệp cũng không biết, nắm rõ quá nhiều về những luật liên quan tới làm hàng giả, hàng nhái. Công ty cũng có nhờ tới văn phòng luật sư và muốn tìm hiểu xem thử là nếu như người ta vi phạm về làm hàng giả, hàng nhái thì sẽ bị cơ quan chức năng xử lý như thế nào”.

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn làm ảnh hưởng tới sự phát triển của doanh nghiệp. Theo chuyên gia về sở hữu trí tuệ, ngoài việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ để bảo vệ quyền lợi của mình thì các doanh nghiệp cũng nên tự trang bị, cập nhật những kiến thức liên quan đến pháp luật sở hữu trí tuệ.

Thạc sĩ VÕ DUY TUYẾN - Giám đốc Điều hành tổ chức sở hữu trí tuệ Việt Mỹ - IPC: “Các doanh nghiệp phải chú trọng việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ để bảo vệ ngay quyền lợi cho mình trước tiên. Bên cạnh đó các doanh nghiệp cần phải cập nhật kiến thức về pháp luật sở hữu trí tuệ, để cập nhật cho mình và quản lý tài sản trí tuệ cho hợp lý”. 

Tiến sĩ Khoa học TRẦN QUANG THẮNG – Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.Hồ Chí Minh: “Chúng ta phải kết hợp với những tổ chức phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng, để có thể cung cấp những khóa e-learning, giúp phổ cập cho mọi người một cách hữu hiệu, đơn giản, ít tốn kém cho các doanh nghiệp và nó cũng gắn liền với xu hướng chuyển đổi số”.

Tại Đại hội đại biểu Hội Sở hữu trí tuệ TP. Hồ Chí Minh lần thứ IV vừa diễn ra, Hội Sở hữu trí tuệ khẳng định sẽ là cầu nối với các doanh nghiệp trong tuyên truyền, phổ cập kiến thức về pháp luật sở hữu trí tuệ thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Ông NGUYỄN VĂN VIỄN – Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ TP. Hồ Chí Minh: “Hiện tại sở hữu trí tuệ đang len lỏi vào mọi ngõ ngách trong cuộc sống, chứ không chỉ trong hoạt động kinh doanh mà cuộc sống bây giờ cũng phải quan tâm tới sở hữu trí tuệ”.

Việt Nam đã tham gia các hiệp ước quốc tế, việc các doanh nghiệp chủ động nắm bắt, tìm hiểu và cập nhật về pháp luật sở hữu trí tuệ là yếu tố then chốt tạo sự đột phá cho doanh nghiệp./.

Phạm Quyền