Nạn phá rừng Amazon ở Brazil giảm 66% trong tháng 8

Chính phủ của Tổng thống Brazil từ khi lên nắm quyền đã quyết tâm giảm nạn phá rừng đang hoành hành tại Amazon. Hành động này đang dần đạt kết quả khi tháng 8 vừa qua, nạn phá rừng tại đây ghi nhận đã giảm 66,11%, xuống mức thấp nhất so với thời điểm tháng 8 hàng năm kể từ năm 2018

Bộ Môi trường Brazil cho biết dữ liệu vệ tinh từ cơ quan nghiên cứu vũ trụ INPE của Brazil chỉ ra rằng trong tháng 8, số diện tích rừng bị tàn phá tại Amazon chỉ còn 563 km2.

Thực trạng phá rừng Amazon đã dẫn đến nhiều loài bị mất đi, môi trường sống bị ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến người dân bản địa và sức khỏe của họ, gây ra cháy rừng, tăng phát thải CO2, xói mòn đất, lũ lụt, sa mạc hóa, ô nhiễm sông ngòi và làm thay đổi tiêu cực vòng tuần hoàn nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hà Thu