Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội

Chiều nay (8/8), Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, để tiếp tục phát huy, nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò của Đảng đoàn Quốc hội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, UBTVQH trong nhiệm kỳ khóa XV và các nhiệm kỳ tiếp theo, Đảng đoàn Quốc hội đã đưa vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng và đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội”.

Khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tập trung trí tuệ, thời gian triển khai xây dựng Đề án bảo đảm đúng định hướng, chất lượng và tiến độ. Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án đã tập trung cho ý kiến về: Sự cần thiết, mục đích, quan điểm chỉ đạo của việc xây dựng Đề án; Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ biên tập….Theo dự kiến, đề án sẽ được hoàn thiện trình Đảng đoàn Quốc hội vào cuối tháng 12/2022. 

Dương Dung