Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể cựu thanh niên xung phong trong giai đoạn mới

Nhằm đánh giá rút kinh nghiệm, quán triệt sâu sắc hơn Nghị quyết 20 của Trung Ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Sáng 17/11 tại Hà Nội Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam phối hợp Hội Cựu TNXP Hà Nội tổ chức tổ chức Hội nghị Phát triển mô hình kinh tế tập thể cho cựu thanh niên xung phong trong thời kỳ mới.

Tại hội nghị, các chuyên gia đã chỉ rõ, khó khăn trong hoạt động làm kinh tế của cựu TNXP là vẫn còn tương đối nhỏ lẻ, chưa thực sự gắn kết và chưa được hỗ trợ nhiều về chính sách để phát triển mạnh mẽ. Đồng thời, phân tích những thách thức về tổ chức thực hiện mô hình kinh tế tập thể cựu TNXP trong nền kinh tế thị trường.

Nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của cựu TNXP trong thời kỳ mới, các ý kiến cũng nêu lên nhiều gợi ý về cách thức triển khai hoạt động để tận dụng được tối ưu các chính sách ưu đãi hiện có dành cho cựu TNXP nói riêng và với mô hình kinh tế tập thể nói chung.

 Cũng tại hội nghị, các Cựu TNXP đã được cập nhật những điểm mới của Luật hợp tác xã 2023 vừa được QH thông qua tại kỳ họp thứ 5 với nhiều chính sách của nhà nước về phát triển tổ hợp tác, Hợp tác xã, liên hiệp HTX. Theo đó Luật đã có nhiều quy định ưu tiên hỗ trợ về đất đai, nguồn vốn, thuế phí và lệ phí, bảo hiểm rủi ro nông nghiệp, nhân lực thông tin tư vấn, chuyển đổi từ tổ hợp tác lên HTX./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chương trình!

Như Thảo -

Lê Trang