• 3,081 lượt xem
  • 13:40 31/07/2022
  • Xã hội

Nâng cao tiêu chuẩn để sử dụng năng lượng hiệu quả

Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả là một trong những yếu tố then chốt trong việc nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gắn liền với các mục tiêu bảo vệ môi trường.

Thực hiện : Tuấn Anh