Năng lực về quản trị quyết định việc thực hiện tự chủ

Theo kinh nghiệm các quốc gia thì tự chủ các bệnh viện lớn là xu hướng tất yếu. Và để “cởi trói” cho các bệnh viện trong thực hiện chính sách này thì dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã bổ sung một điều về tự chủ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. Tại phiên thảo luận hội trường chiều nay, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến để hoàn thiện quy định này.

Các đại biểu đề nghị quy định, cơ sở khám, chữa bệnh tự bảo đảm đầu tư và chi thường xuyên, được quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh nhưng không vượt quá giá tối đa theo quy định của Bộ Y tế (trừ giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu hoặc giá dịch vụ khám, chữa bệnh hình thành từ hoạt động hợp tác theo hình thức đối tác công – tư.)

Ngoài ra, Dự thảo Luật cần có nguyên tắc về tự chủ của cơ sở khám chữa bệnh rõ ràng hơn. Nhất là về tự chủ tổ chức và nhân sự.

Cũng theo các đại biểu, tự chủ bệnh viện là vấn đề khó nhưng nếu giải quyết được vấn đề giá khám, chữa bệnh thì việc vận hành các bệnh viện công tự chủ sẽ rõ ràng, thuận lợi hơn. 

 

Cao Hoàng