NASA tìm thấy carbon và nước bên trong mẫu vật từ tiểu hành tinh Bennu

NASA đã công bố cho thế giới những hé lộ đầu tiên về mẫu vật từ tiểu hành tinh Bennu. Mẫu vật cho thấy tiểu hành tinh này rất giàu nước và hợp chất chứa carbon.

Theo Giám đốc NASA mẫu vật trên là mẫu tiểu hành tinh giàu carbon lớn nhất từng được chuyển đến trái đất. NASA cho rằng nghiên cứu sẽ giúp các nhà khoa học điều tra nguồn gốc sự sống trên hành tinh của chúng ta trong suốt nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, những khám phá từ mẫu vật sẽ cải thiện sự hiểu biết của chúng ta về các tiểu hành tinh có nguy cơ đe dọa tới trái đất, cũng như cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về những gì tồn tại ngoài vũ trụ. 

QT