NASA tuyên bố tìm ra hành tinh có thể sống được như trái đất

“Thợ săn ngoài hành tinh" TESS của NASA công bố vừa phát hiện một ngoại hành tinh cách trái đất 100 năm ánh sáng, nằm trong vùng có thể ở được. Thiên thể có tên TOI 700 e, nhiều khả năng là một hành tinh đá có kích thước bằng 95% trái đất.

Đây là hành tinh thứ 4 được phát hiện quay quanh ngôi sao lùn M2 (TOI 700), thuộc chòm sao Kiếm Ngư.

Trước đó, một hành tinh khác trong hệ thống được phát hiện vào năm 2020 và đặt tên là TOI 700 d, cũng có kích thước cỡ trái đất. Cả TOI 700 d và e đều nằm trong vùng “ở được” của ngôi sao, nghĩa là cách ngôi sao một khoảng phù hợp mà nước lỏng có thể tồn tại trên bề mặt của chúng. Khả năng tồn tại nước ở dạng lỏng cho thấy bản thân các hành tinh này có thể đang hoặc đã từng là nơi hỗ trợ sự sống.

Ngoài 2 hành tinh nói trên, hệ TOI 700 còn TOI 700 b và TOI 700 c. Trong đó TOI 700 b nằm gần ngôi sao nhất. Nó có kích thước bằng 90% trái đất và hoàn thành một vòng quỹ đạo quanh ngôi sao cứ sau 10 ngày. Tiếp theo là TOI 700 c, lớn hơn hành tinh xanh 2,5 lần và hoàn thành một vòng quỹ đạo cứ sau 16 ngày.

(*) Nguồn: NASA

Thực hiện : Nhật Linh