Nếu không quyết liệt chỉ đạo, sẽ khó hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội

Đại biểu Trần Văn Tiến cho biết, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như hoạt động một số ngành chững lại, tồn đọng vốn nhiều, tỷ lệ giải ngân thấp, tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên tăng cao, thu ngân sách giảm, số doanh nghiệp rời thị trường tăng, số doanh nghiệp thành lập mới thấp.

Nhấn mạnh tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, đại biểu cho rằng, trong những tháng còn lại của năm 2023, nếu không quyết liệt chỉ đạo, sẽ khó hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế xã hội đã được Quốc hội giao, nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế.

Quan tâm đến việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đại biểu cho biết, việc thực hiện Chương trình này đang đạt được những kết quả khả quan. Đến nay đã có hơn 6000 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có nhiều địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo, không chỉ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, mà còn thực hiện chủ trương phát triển văn hóa một cách toàn diện, bền vững, chú trọng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân. 

Đại biểu cho biết, việc thực hiện đề án xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu sẽ giúp xây dựng các thôn, làng, tổ dân phố trở thành nơi đáng sống, phát triển đồng bộ về kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh, đảm bảo cân bằng sinh thái, hài hòa với thiên nhiên, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao thu nhập để người dân có cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc.