Nga cấm nhập cảnh gần 1.000 công dân Mỹ

Nga mới công bố danh sách 963 công dân Mỹ sẽ bị quốc gia này cấm nhập cảnh vĩnh viễn, bao gồm nhiều thành viên cấp cao đứng đầu chính phủ hiện nay.

Tuyên bố cấm nhập cảnh vĩnh viễn đối với gần 1.000 công dân Mỹ được đăng tải trên website của Bộ Ngoại giao Nga, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken, Giám đốc FBI Christopher Wray. Giới chức Nga cũng nhấn mạnh quan điểm: Nga không thể hiện xu hướng đối đầu và vẫn luôn cởi mở để đối thoại trung thực, tôn trọng lẫn nhau; đồng thời luôn tôn trọng người dân Mỹ và tách biệt với những người kích động tư tưởng bài Nga.

Thực hiện : Đinh Phượng

quảng cáo