Nga thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới

Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã phóng thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) từ vùng Astrakhan để kiểm tra năng lực chiến đấu. Vụ phóng được thực hiện sau khi Nga đình chỉ hiệp ước New START với Mỹ.

Thông báo của bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga đã phóng thử thành công một ICBM từ hệ thống tên lửa di động trên mặt đất. Bộ lưu ý rằng vụ phóng nhằm đánh giá tính chính xác của thiết kế mạch và các giải pháp kỹ thuật được sử dụng trong quá trình phát triển các hệ thống tên lửa chiến lược mới. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định vụ phóng đã đạt được các mục tiêu đề ra trong nhiệm vụ.

Ngọc Anh