Ngân hàng thế giới lập quỹ hỗ trợ các nước đang phát triển nhằm chống đại dịch trong tương lai

Ngân hàng Thế giới (WB) đã thông qua việc thành lập quỹ tài trợ cho các nước đang phát triển nhằm tăng cường cuộc chiến chống lại các đại dịch trong tương lai.

Ngân hàng thế giới cho biết quỹ này sẽ hỗ trợ công tác phòng ngừa, khả năng sẵn sàng và ứng phó với dịch bệnh, trong đó tập trung cho các nước có thu nhập thấp và trung bình. Quỹ nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cũng như sự tán thành của nhiều nước thành viên. 

Dự kiến, với hơn 1 tỷ USD cam kết đóng góp đã được công bố, quỹ sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay.