Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương: Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại của Bộ Công an phải hài hoà

Với trách nhiệm là cơ quan quản lý Nhà nước trong nhiều lĩnh vực; đồng thời có sự tương tác lớn với người dân và doanh nghiệp, Bộ Công an cần tiếp tục tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Bộ, gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kết luận phiên họp giám sát chuyên đề của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021” với Bộ Công an, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bám sát yêu cầu của Bộ Công an. Với vị trí quản lý cấp vĩ mô, Bộ đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cũng như văn bản pháp quy liên quan đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cho rằng, hoạt động của lực lượng công an rất quan trọng, xuyên suốt trong mọi mặt đời sống xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Công an phải hài hoà, vừa đảm bảo quyền con người, quyền công dân nhưng cũng phải giữ vững an ninh, trật tự. Song, với những vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài, cần đặt an ninh quốc gia lên trên hết.

Phó Chủ tịch Quốc hội TRẦN QUANG PHƯƠNG: “Số liệu tiếp công dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo mà gửi đến ngành công an là rất lớn, khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm các ngành khác cũng gửi đến công an từ cấp cơ sở. Bởi vì tâm lý của người dân, xu hướng kiến nghị, phản ánh đều gửi đến cơ quan công an với một hi vọng cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ nghiên cứu, xử lý đáp ứng kỳ vọng vào một chế độ tốt đẹp. Do vậy, cần tiếp tục tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình nhưng cũng đồng thời gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần bảo vệ an ninh quốc gia”. 

Ghi nhận, biểu dương những cách làm mới trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Công an, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thời gian tới, ngành công an tập trung làm rõ kết quả tiếp công dân, phân định rõ ràng giữa kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và tố giác. Đồng thời, làm rõ thuận lợi, khó khăn trong tổ chức bộ máy của cán bộ công an làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Bộ Công an rà soát các quy định của pháp luật, trong đó tập trung Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các luật khác có liên quan làm cơ sở kiến nghị sửa đổi./.
 

Thực hiện : Diệu Linh Khắc Phục Cao Hoàng

quảng cáo