Ngành nông nghiệp quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU

Chiều 15/2, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của ngành trong thời gian qua.

Năm qua, 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của ngành đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 5 năm 2016 - 2020 đạt 2,62%/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản 7 năm 2016 - 2022 trên 292,5 tỷ USD. Bên cạnh kết quả đạt được, nông nghiệp Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Quá trình phát triển vẫn còn nhiều yếu tố thiếu bền vững, tăng trưởng chưa ổn định; Quan hệ sản xuất đổi mới còn chậm; các hình thức tổ chức và liên kết sản xuất hình thành chủ yếu là tự phát...

Đánh giá cao kết quả ngành nông nghiệp, phó thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng chưa bao giờ hệ thống chủ trương, đường lối, chính sách, văn bản pháp quy chiến lược phát triển NN & NT lại đầy đủ như hiện nay. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ cần sắp xếp thứ tự ưu tiên các mục tiêu chiến lược, tránh đầu tư giàn trải

Về gỡ thẻ vàng IUU, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết chỉ còn 6 tháng nữa để thực hiện điều này. Do vậy, ngay từ bây giờ các địa phương cần phát động cao điểm, nghị Bộ NN&PTNT phải sớm ban hành kế hoạch, triển khai trên phạm vi cả nước

Phó thủ tướng đề nghị cần làm rõ những vướng mắc hiện nay của ngành nông nghiệp, vướng mắc do nội hàm của kinh tế nông nghiệp hay vướng mắc từ cơ chế chính sách. Để sớm có chính sách khắc phục, đưa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” đã nêu trong Nghị quyết, Chiến lược sớm đi vào cuộc sống.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thanh Hải