Ngày 16/6, mực nước ở các hồ thủy điện vẫn rất thấp

Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) ngày 16/6, có 4 hồ thủy điện xấp xỉ mực nước chết và nhiều hồ có mực nước rất thấp.

Cụ thể, mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tăng nhẹ so với ngày 15/6; khu vực Đông Nam Bộ mực nước dao động nhẹ, vẫn ở mức thấp; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên mực nước các hồ giảm nhẹ, nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành.

Một số hồ xấp xỉ mực nước chết là Thác Bà, Bản Vẽ, Thác Mơ, Đồng Nai 3. Cụ thể: Hồ Thác Bà: 46.24/46 m (qui định tối thiểu: 46.5 m); Hồ Bản Vẽ: 157.06/155.0 m (qui định tối thiểu: 169.7 đến 174m); Hồ Thác Mơ: 199.63/198 m (qui định tối thiểu: 202.5m đến 203.2m); Hồ Đồng Nai 3: 571.56/570 m (qui định tối thiểu: 571.5m đến 572.8m).

Việc lưu lượng nước thấp khiến nhiều nhà máy thủy điện chỉ phát điện cầm chừng với cột nước, công suất thấp: Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát, Thác Bà, Tuyên Quang, Hủa Na, Trung Sơn, Thác Mơ, Đồng Nai 3.

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ trong 24 giờ tới sẽ tiếp tục giảm nhẹ.

(*) Nguồn: VTC News