Ngày đầu lấy ý kiến Nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi)

Theo Nghị quyết số 671 của UBTVQH, việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày hôm nay, 3/1/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023. Luật Đất đai là một đạo luật khó, phức tạp, tác động tới hầu hết các ngành, lĩnh vực, chủ thể trong xã hội.

Việc lấy ý kiến của cử tri và Nhân dân đối với dự thảo Luật lần này, sẽ góp phần đảm bảo quá trình xây dựng luật chặt chẽ và bao trùm hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi đi vào cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam trong ngày đầu thực hiện việc lấy ý kiến của cử tri và nhân dân đối với đạo luật quan trọng này. 

Định kỳ mỗi tháng 1 lần các thành viên của Câu lạc bộ Thăng Long, Hà Nội sẽ mời các chuyên gia đến nói chuyện về 1 chủ đề đã định sẵn kết hợp với tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Hôm nay, việc lấy ý kiến người dân về Luật Đất đai sửa đổi là một trong những nội dung chính được tuyên truyền và thảo luận tại đây.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu tiên, việc lấy ý kiến qua trang web chính thức của Bộ Tài nguyên môi trường diễn ra khá suôn sẻ, có hướng dẫn thực hiện rõ ràng, thuận lợi cho người dân đóng góp ý kiến.

Theo Nghị quyết của UBTVQH, nội dung lấy ý kiến gồm toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm như:
+ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
+ Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
+ Phát triển quỹ đất
+ Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
+ Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai
+ Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất
+ Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất
+ Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực
+ Hộ gia đình sử dụng đất.
+ Hình thức lấy ý kiến được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng như:
+ Góp ý trực tiếp bằng văn bản
+ Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm
+ thông qua Các phương tiện thông tin đại chúng...

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Diệu Huyền Việt Hà