Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Sáng 8/9, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao, tổ chức Hội thảo Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN năm 2023.

Hội thảo là một hoạt động triển khai “Đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030” và “Kế hoạch Ngày tôn tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, ngày 8/9 hàng năm được chọn là Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN.

Hội thảo Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN năm 2023 được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Hà Nội (trụ sở Ủy ban Nhà nước về NVNONN) với các điểm cầu của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và một số địa phương trong nước. 

Việc tổ chức Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN góp phần cụ thể hóa chủ trương “Tạo điều kiện để đồng bào giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc” mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra. Đồng thời, việc tôn vinh tiếng Việt sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy các hoạt động giảng dạy, học tập, đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của cộng đồng NVNONN.

Hồng Quyên