Ngày xét xử vụ ông Trump can thiệp bầu cử được ấn định là 4/3/2024

Phiên tòa xử cựu tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử sẽ diễn ra vào đầu tháng 3/2024.

Theo thông báo của Thẩm phán liên bang Tanya Chutkan, ngày xét xử ông Trump là vào ngày 4/3/2024. Thẩm phán Tanya Chutkan cũng bác bỏ yêu cầu dời ngày xử đến tháng 4/2026 của nhóm luật sư đại diện cho ông Trump. Buổi xét xử ông Trump diễn ra một ngày trước khi đảng viên Cộng hòa chọn ứng viên cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Quyết định của thẩm phán Chutkan có thể ảnh hưởng đến hy vọng quay lại Nhà Trắng của ông Trump. 

Vân Hương