Nghệ An chậm giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề tối cao của Quốc hội về việc thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia, sáng nay, Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn, chủ trì làm việc với UBND tỉnh Nghệ An. Chậm giải ngân vốn tiếp tục là vấn đề nhức nhối.

Tỉnh Nghệ An đã được phân bổ hơn 4.900 tỷ đồng để triển khai 3 Chương trình MTQG trong giai đoạn 2021-2025. Từ năm 2022 đến nay, tỉnh đã giải ngân được hơn 35% kế hoạch vốn đầu tư phát triển, gần 11% vốn sự nghiệp. 

Bên cạnh các nguyên nhân khách quan, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thừa nhận có 1 phần từ nguyên nhân chủ quan của tỉnh.

Cũng theo tỉnh Nghệ An, kế hoạch vốn sự nghiệp giao muộn, việc đề xuất chưa thực sự bám sát tình hình thực tế. Các địa phương phải chờ 1 số văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành dấn đến lúng túng, chậm triển khai hoặc không triển khai được.

 Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị tỉnh làm rõ nguyên nhân chủ quan dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp, nhất là đối với vốn sự nghiệp.

Trưởng đoàn giám sát chuyên đề tối cao của Quốc hội cũng đề nghị tỉnh làm rõ, có hay không tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, “luật con, giấy phép con” trong phân bổ nguồn vốn đầu tư cho các dự án, tiểu dự án? Địa phương cần nghiên cứu thành lập các “tổ công tác” từ tỉnh xuống hỗ trợ trực tiếp huyện, xã trên tinh thần “cầm tay chỉ việc”. Có như vậy mới có thể đẩy nhanh giải ngân các Chương trình MTQG.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khắc Phục -

Thanh Hải -

Sỹ Cường