Nghe chia sẻ của những thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ trước thềm Lễ Giao nhận quân năm 2023

Năm 2023, thành phố Hà Nội có gần 1.000 công dân tình nguyện viết đơn nhập ngũ, trong tổng số 3.500 chỉ tiêu được giao. Có được tỷ lệ cao như vậy là kết quả của công tác tuyên truyền tới thanh niên và gia đình về nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau đây là ghi nhận tại huyện Thạch Thất - địa phương có tới 84% số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay là tự nguyện viết đơn.  

Toàn xã Bình Yên năm nay có 100% thanh niên lên đường nhập ngũ đều viết đơn tình nguyện. Đây là kết quả từ sự nhận thức, trách nhiệm cao, vào cuộc tích cực đối với công tác tuyển quân.

Còn tại xã Tân Xã, năm nay có 7 thanh niên lên đường nhập ngũ thì cả 7 đều viết đơn tình nguyện. Nếu tính thanh niên trong độ tuổi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự trong toàn xã, tỷ lệ có đơn tình nguyện là 86%. Truyền thống thăm gặp thanh niên và gia đình trước ngày nhập ngũ đã tạo nên không khí vui tươi, thúc giục các em lên đường.

Nhờ làm tốt công tác nắm nguồn, tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bài bản, huy động được sự tham gia của hệ thống chính trị ở cơ sở, năm nay, huyện Thạch Thất có 122 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ (bằng 84%), cao hơn năm 2022 là 18 đơn.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Thực hiện : Khắc Phục Sỹ Cường