Nghị định mới về xăng dầu: Một tháng chỉnh giá xăng ít nhất 4 lần

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, nghị định sửa đổi mới nhất về kinh doanh xăng dầu có một số điểm nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với diễn biến thị trường.

Cụ thể, về công thức giá và phương thức điều hành giá xăng dầu sẽ điều chỉnh thời gian rà soát, công bố chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam, chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về cảng, premium để tính giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước từ 6 tháng xuống 3 tháng. Thời gian điều hành/công bố giá xăng dầu sẽ rút ngắn từ 10 ngày xuống 7 ngày, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần. Đại lý bán lẻ xăng dầu lấy xăng dầu từ tối đa 3 nguồn.

Đáng chú ý, nghị định mới nhất đã bãi bỏ loại hình Tổng đại lý bán lẻ xăng dầu nhằm giảm bớt khâu trung gian trong hệ thống phân phối xăng dầu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam