Nghị quyết 30 giúp phòng, chống dịch Covid-19 theo một cách đặc thù, đặc cách, đặc biệt và chưa từng có tiền lệ

Sáng 5/1, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cơ bản nhất trí với Báo cáo của Chính phủ và đánh giá cao tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chuẩn bị báo cáo, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cách thức đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cũng cho biết, báo cáo của Chính phủ còn thiếu những phân tích, đánh giá cụ thể về tồn tại, hạn chế khi thực hiện từng cơ chế, chính sách cụ thể và nguyên nhân để làm căn cứ cho đề xuất, kiến nghị.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị bổ sung thông tin, đánh giá, làm rõ hơn các nội dung như: về công tác tổ chức cách ly tập trung, tình trạng lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung do không bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất; việc thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số