Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký Nghị quyết số 110/2023/QH15 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết quyết nghị:

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV thông qua 07 luật. 

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV thông qua 09 nghị quyết. 

Điều chỉnh thời điểm trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật

Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) sang kỳ họp gần nhất;  

Cho ý kiến lần đầu đối với 08 dự án luật 

Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương xem xét, xử lý kết quả rà soát và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 đối với các nội dung do Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước kiến nghị; 

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội 

Đồng ý chủ trương, giao Chính phủ trong năm 2024 xây dựng dự thảo Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác 

Giao chính phủ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền đô thị 

Cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bổ sung 966,749 tỷ đồng cho Dự án 

Bổ sung nội dung đầu tư các dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua sắm đầu tư trang thiết bị các bệnh viện vào Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội 

Đồng ý bổ sung 1.275 tỷ đồng chi đầu tư cho tỉnh Nghệ An 

Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ 

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2023. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam