Nghị quyết và cuộc sống: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trải qua 94 mùa xuân, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Đảng đã dẫn dắt dân tộc trên con đường đổi mới và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo của đất nước. Đảng ta, Đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực.

Trong khuôn khổ của chương trình hôm nay chúng tôi sẽ cùng với các vị khách mời có mặt tại trường quay bàn luận tới một phần các nội dung nhằm giúp quý vị khán giả nắm rõ hơn về những thành quả, thành tích mà chúng ta đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ. Qua đó làm rõ sự  chỉ đạo sáng suốt của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư  mà đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự lãnh đạo, chỉ đạo này đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc dưới sự điều hành của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sự đồng hành, đổi mới trong hoạt động của Quốc hội. Sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.  Từ đó nêu ra những khó khăn, thách thức trong thời gian tới để giải quyết triệt để hơn nữa những tồn tại, khó khăn  trong thời gian qua.

Cùng bàn luận về nội dung này xin trân trọng giới thiệu

- Ông LÊ HẢI BÌNH – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
- GS PHÙNG HỮU PHÚ – Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam