Nghị quyết và cuộc sống: Nhìn lại nửa nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng

Năm 2023 khép lại với những thành tựu trên nhiều lĩnh vực và mọi mặt đời sống của đất nước.  Trong năm 2023 Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ của Đảng tổ chức tại Hà Nội vào giữa tháng 5, BCH Trung ương đã nhìn nhận, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên mọi lĩnh vực. Những kết quả đạt được, những điểm còn làm chưa tốt. Qua đó phân tích, tìm hiểu nguyên nhân khách quan, chủ quan để rút ra những bài học cũng như thảo luận, đưa ra những biện pháp, giải pháp nhằm tháo gỡ và giải quyết những khó khăn trong nửa nhiệm kỳ tới và các năm tiếp theo.

Đây cũng là hội nghị để kiểm điểm sự lãnh đạo của tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của từng đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong nửa nhiệm kỳ. Một nội dung mang tính dân chủ cao trong sinh hoạt Đảng là lấy phiếu tín nhiệm đối với từng đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Và ngay sau đó Quốc hội, HĐND các cấp đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với  người giữ chức vụ do Quốc hội và HĐND các cấp bầu hoặc phê chuẩn bảo đảm nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Có thể thấy, trong nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng ta, Đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực. Trong khuôn khổ của chương trình hôm nay chúng tôi sẽ cùng với các vị khách mời có mặt tại trường quay bàn luận tới một phần các nội dung nhằm giúp quý vị khán giả nắm rõ hơn về những thành quả, thành tích mà chúng ta đã đạt được. Qua đó làm rõ sự  chỉ đạo sáng suốt của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư  mà đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.  

Sự lãnh đạo, chỉ đạo này đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc dưới sự điều hành của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sự đồng hành, đổi mới trong hoạt động của Quốc hội. Sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.  Từ đó nêu ra những khó khăn, thách thức trong thời gian tới để giải quyết triệt để hơn nữa những tồn tại, khó khăn  trong thời gian qua.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam