Nghị sĩ Nghị viện Châu Âu Brando Benifei: Cần đảm bảo sự phổ biến của AI không dẫn tới viễn cảnh mất kiểm soát

Chiều 15/9, phát biểu ghi hình tại Phiên thảo luận về Chuyển đổi số tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, ông Brando Benifei, thành viên Nghị viện châu Âu nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc cần có chính sách tổng thể ở cấp toàn cầu để giảm thiểu rủi ro từ trí tuệ nhân tạo.

Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Brando Benifei cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, ông là báo cáo viên về trí tuệ nhân tạo của Nghị viện châu Âu. Đạo luật về trí tuệ nhân tạo là nỗ lực đầu tiên trên thế giới trong việc định hướng tác động của trí tuệ nhân tạo đối với mọi mặt đời sống. Ý tưởng then chốt là cần học hỏi từ những gì đã diễn ra để đề phòng rủi ro, mở rộng cơ hội sử dụng trí tuệ nhân tạo để giảm thiểu bất bình đẳng, hoặc các rủi ro về thông tin, dữ liệu, cũng như các rủi ro có thể phát sinh.

Hiện nay, các quốc gia thuộc Nghị viện châu Âu đang thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến đạo luật, tập hợp những cách làm tốt đã có trong thực tiễn để giảm thiểu các rủi ro, tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh tận dụng tốt trí tuệ nhân tạo mà hạn chế được rủi ro từ công cụ này. Nghị viện châu Âu muốn đưa những bài học kinh nghiệm thành quy định pháp luật, hướng đến việc bảo vệ người dân, người lao động trước vấn nạn lạm dụng thông tin bằng trí tuệ nhân tạo. Tuy mỗi người, mỗi nước đều có góc nhìn, cách tiếp cận khác nhau nhưng cần thiết tạo ra một ngôn ngữ chung, hiểu biết chung trong vấn đề trí tuệ nhân tạo, để có những quy định nhất quán, chung nhất về vấn đề này, để các nước có thể cùng nhau đối phó được các thách thức pháp lý mà trí tuệ nhân tạo đang tạo ra.

Ông Brando Benifei nhấn mạnh, điều quan trọng là có chính sách tổng thể ở cấp toàn cầu để giảm thiểu rủi ro từ trí tuệ nhân tạo. Có ý kiến cho rằng, nếu không cẩn thận, trí tuệ nhân tạo có thể dẫn đến sự diệt vong của nhân loại, vì vậy cần có nhiều thảo luận sâu sắc hơn trên quy mô toàn cầu để sự phổ biến của hệ thống trí tuệ nhân tạo không dẫn tới viễn cảnh mất kiểm soát. Ông Brando Benifei hy vọng các bên sẽ có hợp tác chặt chẽ để hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể phục vụ tốt cho lợi ích của nhân loại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam