Nghị sĩ trẻ Malaysia: Nếu muốn tiến tới sự đổi mới, chúng ta cần làm việc cùng nhau

Vào thời điểm này, các nghị sĩ trẻ của các quốc gia trên thế giới đang dần cùng nhau tề tựu về Hà Nội để tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 diễn ra từ 14-17/9 với chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”. Sau đây, chúng tôi kết nối với Tiến sỹ Kelvin Yee, nghị sĩ Quốc hội Malaysia, đồng thời là cố vấn đặc biệt cho Bộ trưởng Y tế Malaysia.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam