Nghị viện châu Âu thông qua dự luật về đa dạng sinh thái

Với 336 phiếu thuận, 300 phiếu chống và 13 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu đã thông qua dự luật Phục hồi thiên nhiên nhằm khôi phục đa dạng sinh thái.

Dự luật mới được thông qua sẽ thúc đẩy việc gia tăng các vùng trồng rừng, môi trường sống dưới nước và tăng sự kết nối giữa các dòng sông. Đặc biệt, dự luật này còn tìm cách tăng số lượng đàn ong, chim và bướm, nhất là trên đất trồng trọt, đồng thời khôi phục các vùng đầm lầy, bãi than bùn đã cạn khô. Dự luật này là một cấu phần quan trọng trong hệ thống pháp luật “xanh” của châu Âu, yêu cầu các quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp phục hồi thiên nhiên trên 1/5 diện tích đất liền và đại dương của khối vào năm 2030./. 

Kim Ngọc