Nghĩa vụ thu thập chứng cứ của tòa án hay của người dân?

Một nội dung cũng có nhiều ý kiến trong Dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi là đề xuất bỏ quy định về quyền, nghĩa vụ thu thập tài liệu, chứng cứ của tòa án. Một số ý kiến đại biểu tán thành vì việc tòa án thu thập chứng cứ rồi sau đó xét xử theo chứng cứ do mình thu thập có thể sẽ không khách quan. Ngược lại, một số ý kiến cho rằng việc đẩy cho người dân nghĩa vụ thu thập chứng cứ là không khả thi.

Nhấn mạnh tinh thần sửa luật là để thuận lợi hơn cho người dân, để bảo vệ quyền lợi của người dân tốt hơn, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng không nên bỏ nghĩa vụ thu thập chứng cứ của tòa án, bởi niềm tin của người dân vào tòa án ngay nay cũng giống như niềm tin vào “bao công xử án” ngày xưa.

Tranh luận lại ý kiến này, đại biểu Mai Khanh cho rằng để hướng đến một nền tư pháp văn minh thì nhiệm vụ thu thập chứng cứ không thể dồn tất cả cho Tòa án. Và quy định Tòa án không thu thập chứng cứ mới là vì quyền lợi của người dân. Nói cách khác, việc thu thập chứng cứ không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền của người dân.

Giải trình về nội dung này, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết qua tìm hiểu, hiện nay các nước trên thế giới không giao nhiệm vụ thu thập chứng cứ cho tòa án. Theo Chánh án, việc tự thu thập chứng cứ là đề cao trách nhiệm tự vệ của bên bị kiện và việc chứng minh quyền thắng kiện.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết có thể bổ sung quy định này theo hướng: trong trường hợp người dân có yêu cầu thì tòa sẽ hỗ trợ bằng việc đề nghị các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân cung cấp các chứng cứ cho người dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam