Nghịch lý khó tiếp cận tư liệu sản xuất của các hợp tác xã nông nghiệp - Kỳ vọng được gỡ khó trong Luật Đất đai sửa đổi

Đáng lẽ hợp tác xã (HTX) nông nghiệp phải dễ tiếp cận đất đai để canh tác quy mô lớn, xây dựng trụ sở hay mở rộng nhà xưởng chế biến nông sản thì thực tế lại đang gặp nghịch lý, tiếp cận “tư liệu sản xuất” khó khăn. Yếu tố này dẫn đến không ít HTX hoạt động trì trệ, kém hiệu quả và cũng là rào cản lớn cho sự phát triển.

HTX Công bằng Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông được thành lập năm 2012 với hơn 100 thành viên, canh tác cà phê trên diện tích gần 470ha, có nhiều sản phẩm xuất khẩu. Để mở rộng quy mô sản xuất, HTX đã chủ động mua lại 1ha đất từ người dân. Mặc dù phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nhưng nhiều năm nay khu đất này vẫn chưa chuyển đổi được mục đích sử dụng do quá nhiều thủ tục, gây khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn.

Việc khó chuyển đổi mục đích sử dụng chỉ là một trong số vướng mắc hiện nay. Ngay cả trong Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) hiện có 16 chương, 236 điều nhưng cụm từ đất đai cho HTX được nhắc đến rất ít. Quy định về đất đai cho HTX chưa rõ ràng, hướng dẫn không cụ thể khiến mỗi lần nhắc đến thủ tục đất đai các HTX đều không khỏi lo lắng.

Đất đai không chỉ là tài sản để HTX có thể đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho thành viên, người lao động mà còn là niềm tin để đối tác yên tâm đầu tư, liên kết với HTX bền vững. Để gỡ khó cho các HTX, Dự thảo Luật đất đai sửa đổi cần làm rõ những quy định để thúc đẩy khu vực kinh tế này phát triển đúng như giá trị của nó.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Phúc Hân