Nghiên cứu khoa học phải lấy Quốc hội làm trung tâm

Dự và chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Viện Nghiên cứu lập pháp, thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, nỗ lực của Viện Nghiên cứu lập pháp trong năm 2023, kết quả toàn diện của Viện trên các mặt công tác đã góp phần quan trọng vào thành công chung của Quốc hội.

Năm 2023, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tổ chức 57 cuộc hội thảo, tọa đàm, xây dựng báo cáo nghiên cứu chuyên sâu. Trên cơ sở đó, tổng hợp, nghiên cứu xây dựng, cung cấp 43 văn bản đến các cơ quan của Quốc hội, phục vụ công tác thẩm tra, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết, đề án...; 26 chuyên đề, tài liệu thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp không ngừng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gắn với hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Từ đó, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, chất lượng vào công tác hoàn thiện dự án luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Viện tiếp tục huy động lực lượng chuyên gia, nhà khoa học trong các nhiệm vụ của Viện. tích cực mời các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu tham gia viết bài trên tạp chí và tổ chức xuất bản số chuyên đề về các dự án Luật.

Thùy Linh -

Anh Đức