Nghiên cứu kỹ quy định thành phố trực thuộc Thủ đô

Trong 9 nhóm chính sách mà Hà Nội đề xuất tại Luật Thủ đô (sửa đổi), chính sách về tổ chức chính quyền theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là điểm mới đang nhận được sự quan tâm, ý kiến của các chuyên gia. Các ý kiến cho rằng, cần làm rõ hơn quy định và vai trò của chính quyền thành phố trực thuộc Thủ đô.

Chương II của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định về tổ chức chính quyền Thủ đô, các chính sách thể hiện các tính đột phá như: Trao quyền cho chính quyền thành phố được quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thuộc các cơ quan thành phố; trao quyền cho Thủ đô trong tự quyết định biên chế... Với điểm mới nổi bật là thành lập chính quyền thành phố trực thuộc Thủ đô bên cạnh hệ thống chính quyền hiện có là chính quyền cấp quận, huyện, thị xã, có ý kiến cho rằng điều này đã thể hiện rõ cơ chế đặc thù.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng cần cân nhắc quy định này, vì không thể áp dụng mô hình tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền ở các huyện, quận, thị xã vào thành phố trực thuộc thành phố.

Ngoài ra, về phân quyền cho Hà Nội, phải tính toán, xem xét kỹ với từng đề xuất, phải căn cứ vào năng lực, khả năng thực hiện, các hệ quả liên quan…

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hoàng Hương -

Thế Anh