Tránh lãng phí đào tạo cảnh sát cơ động nghĩa vụ

Theo quy định hiện hành, chiến sỹ nghĩa vụ tham gia Cảnh sát cơ động có thời hạn 02 năm, trong đó, thời gian huấn luyện, đào tạo mất ít nhất 3 tháng.

Tuy nhiên, sau 24 tháng nghĩa vụ, chỉ hơn 10% chiến sỹ này được chuyển lên chuyên nghiệp. Nhiều ý kiến đề xuất, dự thảo Luật Cảnh sát cơ động đang trong quá trình xây dựng cần xem xét tăng tỷ lệ chuyên nghiệp để đỡ gây lãng phí thời gian huấn luyện,