Ngoại giao văn hoá - sức mạnh mềm của Việt Nam

Ngoại giao văn hóa là nền tảng, động lực cho ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế. Đây là nhận định được đưa ra tại “Hội nghị triển khai công tác ngoại giao văn hoá năm 2024 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước”. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, với thế và lực mới cùng với đòi hỏi của đất nước trong bối cảnh mới, công tác ngoại giao văn hóa phải được đặt ngang tầm với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, góp phần triển khai thành công đường lối đối ngoại, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của đất nước, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín quốc gia.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận thực chất, chia sẻ nhiều ý kiến, đề xuất sâu sắc, trong đó nhấn mạnh thời gian tới cần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa giá trị văn hóa, truyền thống, lịch sử hào hùng, tinh thần hòa hiếu, nhân văn của người Việt Nam, tập trung vào thế mạnh như tiếng Việt, ẩm thực, võ thuật, điện ảnh, các di sản đã được UNESCO ghi danh, các sản phẩm văn hóa vùng miền…

Các đại biểu cũng nhất trí, công tác ngoại giao văn hóa cần phải liên tục đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ làm phong phú nội dung, hình thức của các hoạt động. Mục tiêu của ngoại giao văn hoá thời gian tới sẽ là tăng cường gắn kết ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, thiết thực hỗ trợ trợ kết nối cho phát triển du lịch, thu hút đầu tư, thúc đẩy xuất khẩu, qua đó phát triển kinh tế đất nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Ngọc Anh -

Tùng Dương