Ngoại trưởng Trung Quốc thăm 5 quốc gia Đông Nam Á

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến công du năm quốc gia Đông Nam Á, nhằm thúc đẩy hợp tác trong khu vực trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt.

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm Đông Nam Á kéo dài 12 ngày từ ngày 3/7-14/7, ông Vương Nghị sẽ tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng về cơ chế Hợp tác Lan Thương-Mekong và Hội nghị ngoại trưởng 20 nền kinh tế hàng đầu (G20). Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các nước Đông Nam Á là "đối tác quan trọng chia sẻ lợi ích chung rộng lớn và tìm kiếm sự phát triển chung" với Trung Quốc, và chuyến công du Đông Nam Á của Ngoại trưởng Vương Nghị diễn ra vào thời điểm quan trọng khi thế giới "đối mặt nhiều bất ổn và biến động".  

Thực hiện : Đinh Giang