Người có uy tín đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình mà còn là “cầu nối” đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng phát triển. Đó là câu chuyện về già làng Y-Djăk Ayun ở buôn Ayun, xã Êa Kuêh, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk.

Sinh ra và lớn lên tại buôn vùng sâu kinh tế khó khăn nên già làng Y-Djăk Ayun thấu hiểu nỗi nhọc nhằn, vất vả của người dân nơi đây. Chính vì thế, già Y-Djăk luôn mạnh dạn trong phong trào phát triển kinh tế gia đình, không ngại học hỏi kỹ thuật chăm sóc cây sầu riêng, bơ xen trong vườn cà phê, tiêu. Nhờ đó, kinh tế khấm khá. Và là tấm gương để người dân trong buôn noi theo

Học theo già làng Y-Djăk, giờ đây buôn Ayun nhiều người đã biết làm kinh tế, không chỉ độc canh cây lúa, cà phê, tiêu mà còn phát triển thêm vườn cây ăn trái, mở rộng chăn nuôi… Nhờ vậy, đời sống các các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây từng bước được cải thiện.

Phát huy uy tín của mình, già Y-Djăk còn là đầu tàu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ vậy, nhiều năm qua tình hình an ninh chính trị, trật tự ở buôn Ayun luôn ổn định; người dân đoàn kết, gắn bó xây, dựng buôn làng ngày một giàu đẹp.

Câu chuyện về già làng Y-Djăk một lần nữa khẳng định vai trò, uy tín của già làng, trưởng bản trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư, góp phần phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Minh