Người dân Campuchia được nghỉ 3 ngày để đi bầu Quốc hội

Chính phủ Campuchia đã yêu cầu các doanh nghiệp cho phép người lao động được nghỉ 3 ngày có lương để đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới.

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh việc cho người lao động nghỉ phép là rất quan trọng để cử tri thực hiện quyền dân chủ của mình. Ông Hun Sen đồng thời yêu cầu Bộ Lao động Campuchia có văn bản hướng dẫn các nhà máy, doanh nghiệp về việc thực hiện chủ trương trên. Dự kiến thời gian thực hiện là từ 22 - 24/7. Campuchia đang hoàn tất các bước chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử, với 18 đảng phái chính trị cạnh tranh cho 125 ghế trong Quốc hội.