Người dân có thể tự cập nhật bằng lái xe lên VNeID

Bộ Công an phấn đấu thực hiện trong tháng 12-2023, người dân sẽ được tự cập nhật các dữ liệu cá nhân liên quan như giấy phép lái xe lên VNeID và xác thực.

Theo báo cáo của Bộ công an tính đến ngày 24-10 đã tích hợp thành công hơn 9,9 triệu hồ sơ giấy phép lái xe lên VNeID. Báo cáo cũng thông tin thêm về việc tích hợp, đồng bộ dữ liệu giấy phép lái xe phục vụ nộp phạt vi phạm giao thông trên VNeID; nghiên cứu triển khai nộp phạt vi phạm giao thông thuộc thẩm quyền của thanh tra giao thông trên VNeID.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam