Người dân không thể kiểm soát được "ngưỡng nồng độ cồn" khi uống rượu

Tranh luận với các ý kiến cho rằng nên quy định về ngưỡng nồng độ cồn, đại biểu Phạm Văn Thịnh - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang ủng hộ nên quy định cấm trong Luật.

Đại biểu làm rõ tác hại của người tham gia giao thông mà trong người có nồng độ cồn là rất lớn, 50% tai nạn nghiêm trọng có nguyên nhân là từ việc người tham gia giao thông mà trong máu có nồng độ cồn. Đại biểu nhấn mạnh quy định của Luật cần tường minh để người dân dễ kiểm chứng, đánh giá việc mình có vi phạm hay không vi phạm thì việc lựa chọn quy định có ngưỡng hay không có ngưỡng thì phương án cấm sẽ tường minh và dễ chấp hành, người dân biết được mình vi phạm hay không vi phạm. 

Mặt khác, việc cho phép uống rượu ở mức nào đấy sẽ tạo ra không gian thúc đẩy hành vi vi phạm. Cùng với đó, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của nước ta chưa cao. Việc quy định cấm sẽ phù hợp hơn.

Đại biểu cho biết, quy định trong dự thảo Luật không phải là mới, mà đã được quy định trong Luật Phòng, chống tác hại rượu bia có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Thời gian gần đây mới quyết liệt thực hiện đã mang lại hiệu quả rất tốt.

 

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số