Người già không tuổi: Chuyện nghệ nhân hơn trăm tuổi cả đời may gối cung đình Huế

Trong dòng chảy của văn hóa và lịch sử, nhiều giá trị đã được trao truyền, tiếp nối qua nhiều thế hệ, khẳng định bản sắc dân tộc. Ở độ tuổi xưa nay hiếm, 101 tuổi, nghệ nhân dân gian Công Tôn Nữ Trí Huệ được biết đến là người cung nữ cuối cùng của triều đình nhà Nguyễn làm gối tựa cung đình Huế. Bà được xem là “báu vật dân gian” sống với tinh hoa mà mình đang nắm giữ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam