Người sinh vào 3 năm nào sẽ bị phạt nếu không đi làm/đổi CCCD trong năm 2023?

Năm 2023 sắp tới gần, tuy nhiên vẫn có nhiều công dân chưa làm căn cước công dân (CCCD) gắn chíp mới. Vậy ai sẽ bị phạt nếu không đi làm CCCD mới?

Căn cứ theo Điều 21, 23 Luật Căn cước công dân 2014, Điều 5 Nghị định 05/1999, người sử dụng CMND, CCCD phải đi đổi sang CCCD gắn chip mới khi đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi đối với người sử dụng CCCD.

Như vậy, trong năm 2023, những công dân sinh năm 1998, 1983, 1963 nếu chưa đi làm CCCD mới sẽ phải đi làm ngay để không bị phạt. Đặc biệt, nếu CCCD được cấp trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi này thì vẫn được sử dụng đến mốc tuổi tiếp theo.

Trường hợp công dân đi làm CCCD đã đủ 60 tuổi, tính đến thời điểm cấp thẻ, thời hạn sử dụng thẻ là suốt đời, tức là công dân được sử dụng cho đến khi mất mà không cần làm thủ tục đổi thẻ bất cứ lần nào nữa, trừ trường hợp thẻ bị mất, hoặc bị hư hỏng,…

Kể từ năm 2022, việc không đổi CCCD khi hết hạn sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng.

Quang Trịnh