Người thuê nhà dưới 15m2 có thể không được đăng ký thường trú nội thành Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ.

Theo nội dung dự thảo, diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp đối với khu vực nội thành là 15 m2 (gồm 12 quận); đối với khu vực ngoại thành là 8 m2 (gồm 18 huyện, thị xã). Diện tích nhà ở tối thiểu là diện tích được tính theo m2 sàn nhà cho một người thuê, mượn, ở nhờ.

Về cơ sở thực tiễn, UBND thành phố cho biết, một số tỉnh hoặc huyện thuộc thành phố trực thuộc trung ương cũng đang có áp lực gia tăng dân số cơ học rất lớn; số người đăng ký cư trú tăng nhanh và biến động nhiều ở nhóm đối tượng có chỗ ở hợp pháp là nhà ở do thuê, mượn, ở nhờ.

Do đó, đối với trường hợp công dân đăng ký thường trú thuộc nhóm đối tượng này được luật Cư trú 2020 quy định giao HĐND cấp tỉnh quyết định diện tích bình quân chỗ ở tối thiểu khi đăng ký thường trú nhằm đảm bảo điều kiện sống cần thiết cho người dân, phù hợp với yêu cầu quản lý về cư trú và tình hình, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; đồng thời cũng là quy định để có thể phân bổ dân cư.

(*) Nguồn: Thanh niên

Thực hiện : Nhật Linh