Người Việt Nam định cư ở nước ngoài "có đầy đủ các quyền liên quan đến đất đai"

Đây là khẳng định của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh khi trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV sáng 15/1.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số