Nguy cơ khủng hoảng tài chính trong ngắn hạn ở Hàn Quốc

Hàn Quốc có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính trong ngắn hạn. Đây là lo ngại của nhiều chuyên gia kinh tế trong một cuộc khảo sát được thực hiện mới đây.

Theo khảo sát do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) thực hiện, gần 60% số chuyên gia nhận định nhiều khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính ở nước này. Các doanh nghiệp đối mặt với nhiều thách thức khi cần phải đảm bảo các khoản tiền thiết yếu trong bối cảnh chi phí vay tăng cao. Các khoản nợ theo hộ gia đình cũng ở mức cao, tỷ lệ thuận với gánh nặng trả nợ ngày càng tăng. Các chuyên gia cũng viện dẫn nguy cơ các công ty tài chính sẽ rơi vào cảnh nợ xấu, và bày tỏ lo ngại về việc lãi suất cho vay trên thị trường tăng đột biến.

Thực hiện : QT