Nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Trung Bộ

Mưa liên tiếp, kéo dài gần 1 tháng nay. Đỉnh điểm là những ngày gần đây, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa lớn kéo dài, khiến nhiều vùng ngập tràn trong nước.

Thời điểm này, nước thẩm thấu trong đất, nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi là rất lớn. Đặc biệt các huyện như Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hoá (Thanh Hoá); Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương (Nghệ An); Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang.

Hiện các địa phương đã họp và có biện pháp phòng chống thiên tai, chỉ đạo các xã tập trung rà soát các hộ dân, thường xuyên cập nhật, đánh giá nguy cơ, xuất hiện nguy cơ phải có biện pháp di dời người dân đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.