Nhà đầu tư ngoại "rót" gần 16,8 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính từ đầu năm đến ngày 20/8, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 16,8 tỷ USD, bằng 87% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, có trên 1.100 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và trên 600 lượt dự án điều chỉnh tăng thêm đạt trên 7,5 tỷ USD. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư chiếm 63,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.