Nhà máy là bệnh viện: thực hiện mục tiêu kép ở Cần Thơ

Trong giai đoạn phục hồi sản xuất hiện nay, F0 vẫn xuất hiện trong các doanh nghiệp là điều không thể tránh khỏi, để doanh nghiệp không phải đối diện với tình trạng thiếu lao động trong dây chuyền khi các công nhân phải cách ly, chữa bệnh thì việc xây dựng khu cách ly cho F0 ở tại công ty để được theo dõi sức khoẻ, tránh lây lan, mà vẫn đảm bảo mục tiêu duy trì sản xuất là một nhu cầu cấp bách.