Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn được hỗ trợ tài chính ngắn hạn

Trước thông tin Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ phải đóng cửa sản xuất vào tháng 02/2022 do khó khăn về tài chính, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty TNHH Lọc dầu Nghi Sơn đã đạt thoả thuận về hỗ trợ tài chính ngắn hạn để nhà máy trở lại bình thường.

>> Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn dự kiến ngưng sản xuất hoàn toàn vào 13/2

Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đưa ra một số quyết sách về tháo gỡ tài chính, để Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn tiếp tục hoạt động thời gian tới. Trong đó, đặt ra mục tiêu vận hành ổn định, hiệu quả, bền vững, tuân thủ quy định, luật pháp hiện hành. 

Đồng thời, đàm phán với các đối tác nước ngoài và chấp thuận chủ trương, nguyên tắc xây dựng phương án tái cấu trúc tổng thể Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề xuất. Qua đó, thống nhất hỗ trợ nguồn lực tài chính ngắn hạn thông cơ chế gia hạn thỏa thuận, thanh toán sớm và hợp đồng bao tiêu sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn.

Thực hiện : Ngọc Thiện Ninh Tùng