Nhà nước cần định giá tối đa dịch vụ kiểm định xe ô tô

Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị Nhà nước cần định giá tối đa dịch vụ kiểm định xe ô tô để gỡ khó khăn về chi phí và tuyển dụng nhân viên cho các trung tâm đăng kiểm.

Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, dịch vụ kiểm định xe cơ giới không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, không phải hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước sản xuất, kinh doanh nên theo nguyên tắc kinh tế thị trường. Phía Cục Đăng kiểm Việt Nam nhìn nhận Nhà nước không nên cố định một mức giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới cho nhiều loại hình đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới trên toàn quốc, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp được chủ động quyết định giá mức giá cụ thể phù hợp, tiếp cận thị trường. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam