Nhà nước có thể mất trăm tỷ vì chậm thoái vốn tại Tổng Công ty CP Sông Hồng

Việc chậm thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty CP Sông Hồng đang đẩy doanh nghiệp tới bờ vực phá sản. Nếu tiến thêm một bước nữa, với tình trạng âm vốn chủ sở hữu gần 800 tỷ đồng hiện nay, Nhà nước sẽ mất trắng gần 130 tỷ đồng vốn góp, các cổ đồng còn lại gồm rất nhiều cán bộ, nhân viên tổng công ty cũng sẽ cùng mất trắng.

Việc quy trách nhiệm thuộc về ai lúc đó sẽ không còn nhiều ý nghĩa. Quan trọng là làm gì lúc này khi doanh nghiệp vẫn còn cơ hội phục hồi, dù chỉ là mong manh.

Vốn nhà nước bị mất trắng. Lao động bị mất việc làm. Tài sản bị kê biên, phát mại trả nợ.

Lẽ ra những vấn đề trên đều có thể giải quyết nếu việc thoái vốn tại Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng được thực hiện đúng theo Quyết định của Thủ tướng.

Năm 2020, tất cả thành viên tổ đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp gồm cả Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc đều đã gửi đơn lên Bộ Xây dựng xin thôi làm đại diện nhưng được lãnh đạo bộ động viên ở lại hoàn thành công tác thoái vốn dự kiến vào cuối năm. Đến nay, việc thoái vốn vẫn dậm chân tại chỗ, trong khi thời hạn phải hoàn thành thoái vốn được đề ra tại 2 quyết định của Thủ tướng đã qua từ lâu.

Thủ tướng vừa Quyết định mới phê duyệt cho Tổng Công ty CP Sông Hồng thoái 100% vốn nhà nước, thời hạn hết năm 2023 phải hoàn thành. Như vậy, đây đã là lần thứ 3 Thủ tướng phê duyệt cho Sông Hồng thoái vốn nhà nước. Các cổ đông, tổ đại diện phần vốn nhà nước và 17 lao động còn lại của Tổng Công ty CP Sông Hồng đều một lòng mong mỏi lần này quyết định của Thủ tướng được thực thi.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Sỹ Cường